อาหารและยา

     ในเกมส์Don't Starve นี้มีวิธีที่จะปรุงอาหารและยาอยู่ 3 วิธีด้วยกันและแต่ละวิธีก็จะให้ค่าสุขภาพและค่าความหิวแตกต่างกันไป
  1. กินสด
  2. ย่างไฟ
  3. สูตรหม้อไฟ